NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Motion av Alex Bergström (S) med flera om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken

Alex Bergström (S) med flera har i en motion från november 2018 föreslagit att ungdomsrabatten i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen utökas till att gälla upp till 25 år. Motionen har skickats på remiss till kollektivtrafiknämnden och till Västtrafiks styrelse.

Bägge remissvaren hänvisar till att förslaget i motionen skulle innebära negativa konsekvenser för Västtrafiks ekonomi samt ge sämre förutsättningar för Västtrafik att uppfylla mål och inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet och uppdraget från kollektivtrafiknämnden. Ett genomförande av förslaget skulle medföra ett årligt intäktsbortfall för Västtrafik motsvarande cirka minus 59 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Alex Bergström

Program
9 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige