Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Utbetalning av partistöd för 2020

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige konstaterade den 8 oktober 2019 att partistöd för 2020 kan betalas ut till samtliga partier som fått partistöd för 2018. Partistöd för 2020 ska också betalas ut till parti som invalts i regionfullmäktige 2018.

I regler för partistöd har regionfullmäktige bestämt hur partistödet ska beräknas. I ett separat ärende föreslås en uppdatering av reglerna med anledning av att kommunallagen ändrats.

Regionstyrelsen återremitterade ärendet den 15 oktober 2019 för komplettering och redovisning av alternativa beräkningsmetoder. Utifrån budgeterade belopp för regionstyrelsen och regionfullmäktige föreslår Koncernkontoret att grundstödet per parti fastställs till 1 282 160 kronor och att stödet per mandat fastställs till 352 809 kr. Förslaget bygger på att grundstödet ska utgöra 18 procent av totala partistödet.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Under förutsättning att regionfullmäktige fastställer förslag till uppdaterade regler för partistöd, fastställs partistödet 2020 till partierna enligt följande:

Grundstöd per parti: 1 119 789 kronor

Stöd per mandat i regionfullmäktige: 362 617 kronor

Parti som mottagit partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

Beslut: enligt förslag

SD och D reservar sig till förmån för egna respektive yrkanden

Program
4 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige