NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion: Fungerar kontrollen av vårdgivare med taxeavtal

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

2014 kritiserade Revisionskollegiet Västra Götalandsregionens (VGR) uppföljning av privata vårdgivare verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning, (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi, (LOF). Ann-Christine Andersson (S) har i en motion i januari 2019 begärt att regionstyrelsen svarar regionfullmäktige på ett antal frågor.

Dessa besvaras utförligt i ett tjänsteutlåtande och regionfullmäktige beslutar därför att anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Ann-Christine Andersson

Program
7 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige