NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Motion av Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning.

Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) föreslår i en motion att via VGR Akademin utforma och erbjuda utbildning för vårdanställda i syfte att motverka och hantera kränkningar av patienter.

Två av tre remissinstanser tycker att motionen ska anses besvarad med hänvisning till arbeten som pågår inom och utanför Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Jim Aleberg

Program
8 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige