Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Delvis bifall för S-motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel (15:04)

Louise Åsenfors (S) har i en motion föreslagit ett tydligare och utvecklat regionalt arbete för att motverka människohandel. Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har behandlat motionen.

Motionen innehåller tre förslag: att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till att bjuda in föreningar som arbetar med människohandel i regionens nätverksarbete, att VGR undersöker möjligheter kring utbildning för att öka kunskapen om människohandel samt att VGR i kommande plan för mänskliga rättigheter lyfter in människohandel som fokusområde.

Beredningen har tre övergripande svar på motionens förslag:

* VGR har redan idag flera föreningar som arbetar med frågor som rör människohandel i sitt nätverksarbete.

* VGR utbildar inte om människohandel. Det vore möjligt att undersöka vilka verksamheter som behöver kunskap om människohandel och hur en sådan kunskapshöjning skulle kunna se ut.

* Beredning för mänskliga rättigheter har beslutat att ta fram nya mål för VGR:s arbete med mänskliga rättigheter från och med 2021. Arbetet startar under hösten 2019, och det är därför för tidigt att besluta om fokusområden.

Regionfullmäktige beslutar att:

* anse förslaget om att bjuda in föreningar som arbetar med människohandel i nätverksarbete besvarat.

* bifalla förslaget om att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.

* anse förslaget om att lyfta in människohandel som fokus i kommande plan för mänskliga rättigheter besvarat.

* ge regionstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att utbilda om människohandel.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Louise Åsenfors

Program
10 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige