Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Uppdatering av regler för partistöd

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige fastställde uppdaterade regler för partistöd i november 2017. Kommunallagen har därefter ändrats. Det framgår numera att krav på årlig, skriftlig redovisning ska anges i beslut om partistöd. Regler om partistöd föreslås därför uppdateras med hänsyn till dessa ändringar.

Uppräkning av totalramen för partistöd fastställs av regionfullmäktige. Uppräkningen av partistödet i förhållande till befolkningsförändringen görs en gång per mandatperiod, då beräkningsmodellen ses över.

Regionfullmäktige beslutar att stöd ej ska betalas till parti som inte har lämnat redovisning och granskningsrapport till regionfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, vilket är den tid som föreskrivs i 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen.

Beslut: enligt förslag

Program
3 av 15
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Teckenspråkstolkad 5 november 2019 Regionfullmäktige