NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om förskrivning av hjälpmedel

Regionfullmäktige 3 december 2019

Interpellation av Johanna Johansson (SD) om förskrivning av hjälpmedel.

Sverigedemokraterna Interpellation Johanna Johansson

Program
6 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019