Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Godkännande av nya medlemmar i Svensk Luftambulans samt reviderad förbundsordning

Regionfullmäktige 3 december 2019

Godkännande av nya medlemmar i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans samt reviderad förbundsordning

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Svenska Luftambulans (SLA) tillsammans med Region Värmland, Region Dalarna och Region Uppsala. Region Norrbotten kommer med från år 2020.

Ansökan har inkommit från Region Västerbotten om att bli medlem i SLA.

Förbundsordningen och samverkansavtal behöver uppdateras och kompletteras som följd av detta.

SLA behöver anskaffa fler helikoptrar, en till vardera tillkommande medlem och en backup-helikopter. Det befintliga upphandlade avtalet med Airbus medger att avropa ytterliga fyra stycken helikoptrar. Finansieringen av denna anskaffning föreslås ske genom lån inom rambeloppet 400 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner att Region Västerbotten blir medlem i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Utgår.

Regionfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans med anledning av Region Västerbottens medlemskap i kommunalförbundet.

Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet mellan kommunalförbundet Svensk Luftambulans och dess medlemmar angående finansiering och driftkostnadsfördelning för helikoptrar i operativ drift i Region Norrbotten och Region Västerbotten samt kostnadsfördelning av reservhelikopter antas.

Regionfullmäktige godkänner att kommunalförbundet Svensk Luftambulans utnyttjar optioner i upphandlingsavtal och avropar helikoptrar till Region Norrbotten och Region Västerbotten samt en reservhelikopter.

Regionfullmäktige godkänner att Kommunalförbundet Svensk Luftambulans får uppta lån för att finansiera inköpet av fyra stycken helikoptrar inom rambeloppet 400 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Program
16 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019