Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 3 december 2019

Motion av Johanna Johansson (SD) om att begära utdrag från befolkningsregistret innan anställning i Västra Götalandsregionen.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel.

Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget.

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Bijan Zainali Inga-Maj Krüger Johanna Johansson Inkomna motioner

Program
21 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019