NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 3 december 2019

Motion av Johanna Johansson (SD) om att begära utdrag från befolkningsregistret innan anställning i Västra Götalandsregionen.

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Inga-Maj Krüger (SD) om neutral klädsel.

Motion av Bijan Zainali (S) med flera om upphandling av biobränsle till flyget.

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Bijan Zainali Inga Maj Krüger Johanna Johansson Inkomna motioner

Program
21 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019