Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Reglemente för styrelsen för kulturutveckling

Regionfullmäktige 3 december 2019

Regionfullmäktige beslutade i maj att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.

Enligt beslutet ska den nya verksamhetens inriktning och namn beslutas av regionstyrelsen. I ärendet ny kulturförvaltning – inriktning och namn presenteras förslag på inriktning och namn, samt en kort redovisning av arbetsläget i förberedelserna för genomförandet av beslutet i övrigt. Förslag till reglemente för den nya styrelsen bygger på den inriktning som beskrivs i detta ärende.

Kulturnämndens reglemente justeras under §3 områden för uppdrag, bidrag och motsvarande, där styrelsen för Västarvet och Kultur i Väst utgår och ersätts med Styrelsen för Kulturutveckling.

Regionfullmäktige fastställer reglemente för styrelsen för kulturutveckling och justerat reglemente för kulturnämnden.

Beslut: enligt förslag

Kultur

Program
13 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019