Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ägardirektiv till Rantorget AB och Motion av Heikki Klaavuniemi (Ärenden 20-21)

Regionfullmäktige 3 december 2019

20. Ägardirektiv till Rantorget AB

Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen (VGR) har ingått avtal om förändrat genomförande av spårvägstrafiken i Göteborgs stad och Mölndals kommun.

En del av detta avtal är att VGR ska köpa spårvagnsdepåerna på Rantorget och Slottsskogen. Dessa depåer ägs av Rantorget AB som i sin tur ägs av Myntholmen AB som ägs Higab AB. VGR och Higab har ingått avtal om att VGR ska förvärva aktierna i Rantorget AB för en preliminär köpeskilling om 210 miljoner kronor. Köpet av aktierna i Rantorget AB sker 2020-01-02 eller senare när samtliga villkor i köpeavtalet är uppfyllda.

Rantorget AB ska efter att VGR köpt bolaget sälja fastigheterna till VGR. Därefter ska bolaget likvideras.

För genomförandet krävs att bolagsordningen förändras som följd av att VGR köper bolaget och att regionfullmäktige utfärdar ett ägardirektiv till bolaget att sälja fastigheterna till VGR.

Regionfullmäktige tillsätter styrelse i bolaget i särskilt ärende.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige beslutar att anta förslaget till ny bolagsordning för Rantorget AB 556772-3654 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordats 2020-01-02 eller senare.

Regionfullmäktige beslutar att som ägardirektiv till Rantorget AB ge styrelsen i Rantorget AB i uppdrag att sälja fastigheterna Göteborg Gårda 12:25 och Göteborg Slottsskogen 719:5 till Västra Götalandsregionen 232100-0131 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordats 2020-01-02 eller senare.

Regionfullmäktige beslutar att som ägardirektiv till Rantorget AB ge styrelsen i Rantorget AB i uppdrag att efter försäljningen av fastigheterna avveckla Rantorget AB.

Regionfullmäktige beslutar att Rantorget AB får i uppdrag att fastställa bolagsordningen och ägardirektivet på bolagsstämman.

Beslut: enligt förslag

Motion om att utveckla Bohusbanan

SD drog tillbaka sin motion.

Program
17 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019