Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ny styrelse för kulturutveckling – inriktning och namn

Regionfullmäktige 3 december 2019

Regionfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regional förvaltning för kultur, natur- och kulturarv.

Regionfullmäktige beslutar att namnet på den nya organisationen ska vara styrelsen för kulturutveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling.

Regionfullmäktige beslutar att verksamhetsinriktningen för styrelsen för kulturutveckling är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland genom att:

erbjuda kunskap kring samordning och genomförande av projekt och aktiviteter samt i vissa fall säkerställa genomförande av projekt på uppdrag av och i samarbete med kommunerna och civilsamhället

erbjuda viss specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena till stöd för kommunerna och civilsamhället i deras ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet

driva museer och i vissa fall besöksmål med regionalt och/eller nationellt intresse inom kompetensområdet

ansvara för lagstyrd samlingsförvaltning för de egna samlingarna inom kompetensområdet

ansvara för den regionala nivåns uppdrag enligt bibliotekslagstiftningen och i samråd med kommunerna driva och utveckla verksamheten enligt regionens strategiska dokument inom området

vara en del av den nationella och regionala infrastrukturen för forskning och utveckling inom kompetensområdet

på uppdrag av kulturnämnden aktivt delta i samverkan på regional, nationell och internationell nivå inom kompetensområdet

använda ett behovsstyrt förhållnings- och arbetssätt som innebär ständig beredskap för omprövning och förändring

Kulturnämnden är styrelsens främsta uppdragsgivare och beställare.

Beslut: enligt förslag

Kultur

Program
12 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019