NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om besparingar på Skaraborgs sjukhus

Regionfullmäktige 3 december 2019

Interpellation av Alex Bergström (S) om besparingar på Skaraborgs

sjukhus.

Socialdemokraterna Interpellation Alex Bergström

Program
8 av 24
Publicerad
tisdag 03 december 2019

Regionfullmäktige 3 december 2019