Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation om ökad miljöledningskunskap

Regionfullmäktige 28 maj 2024

3. Interpellation av Staffan Setterberg (KD) om ökad kunskap inom miljöledningsområdet (klockan 10:24)

Staffan Setterberg (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

Hur ser den rödgröna ledningen på att ta initiativ till en ledningsstruktur som ger ökad kunskap för adekvat styrning, med mål och uppföljningsbara parametrar, inom miljöledningsområdet på samma/liknande sätt som inom produktionen av sjukvård?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S): https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2697815?agendaItemId=333160

Socialdemokraterna Interpellation Helén Eliasson Miljö Kristdemokraterna Staffan Setterberg

Program
3 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024