Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7. Interpellation om Västtrafik och seniorbiljetten

Regionfullmäktige 28 maj 2024

7. Interpellation av Per Vorberg (M) om Västtrafiks kommunikation kring seniorbiljetten (klockan 15:13)

Per Vorberg (M) frågar Västtrafiknämndens ordförande Bijan Zainali (S) följande:

1. Delar du uppfattningen om att det i Västtrafiks kommunikation tydligare borde framgå att seniorbiljetten är ett tillköp som finansieras av kommunerna?

2. Anser du att ”gratis” är en korrekt beskrivning av seniorbiljetten, trots att det rör sig om ett tillköp finansierat med kommunala skattemedel?

3. Om du inte anser att ”gratis” är en korrekt beskrivning av seniorbiljetten, vad avser du i din roll som ordförande göra för att informationen ska bli mer korrekt?

Interpellationssvar från Bijan Zainali (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2697815?agendaItemId=333182

Västtrafik Interpellation Moderaterna

Program
15 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024