Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8. Interpellation om patientsäkerhetsberättelsen 2023

Regionfullmäktige 28 maj 2024

8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om patientsäkerhetsberättelsen 2023 för Västra Götalandsregionen (klockan 15:27)

Håkan Lösnitz (SD) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) följande:

1. Hur tänker styret omhänderta patientsäkerhetsberättelsen?

2. Planerar ni för fler vårdplatser där det enligt patientsäkerhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023 visar på överbeläggningar?

3. Kommer det rödgröna styret prioritera sjukvården i kommande budgetår?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2697815?agendaItemId=333254

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz

Program
16 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024