Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

15. Motion om upphandling av primärvårdsenhet

Regionfullmäktige 28 maj 2024

15. Motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen (klockan 13:43)

Motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen

Johan Fält (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi som inkluderar lättare ortopediska ingrepp och röntgen. Syftet är att minska belastningen på akutsjukhusen och därmed kostnadseffektivisera vården. En etablering av primärvårdsenhet skulle vara en del av omställningen att flytta ut vården från akutsjukhusen till primärvården.

Beslut:

1. Regionfullmäktige bifaller motionen.

2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Primärvård Moderaterna Johan Fält

Program
9 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024