Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

16. Motion om särskild ersättning för tandvårdsbehov

Regionfullmäktige 28 maj 2024

16. Motion av Cecilia Andersson (C) om särskild ersättning för barn och unga med omfattade tandvårdsbehov (klockan 13:59)

Motion av Cecilia Andersson (C) om särskild ersättning för barn och unga med omfattade tandvårdsbehov

Cecilia Andersson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att en ersättningsmodell tas fram för barn- och ungdomstandvården, som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov. Motionären föreslår också att ersättningsmodellen ska finansieras med ytterligare anslag och inte genom att den fasta delen av dagens ersättning minskas.

Regionstyrelsen har bedömt att det finns ett behov av att se över den befintliga ersättningsmodellen för barn- och ungdomstandvården i VGR för att skapa en modell som bättre stämmer överens med målgruppens vårdbehov och vårdgivarnas kostnader. Regionstyrelsen menar också att en modell med förhandsbedömning av behandlingskostnader skulle innebära en alltför omfattande administration utifrån VGR:s förutsättningar, samt vara svår att motivera utifrån en konkurrensneutral utgångspunkt.

Beslut:

1. Regionfullmäktige bifaller motionens förslag om att ta fram en ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvården, som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov.

2. Regionfullmäktige avslår motionens förslag om att ersättningsmodellen finansieras med ytterligare anslag och inte genom att den fasta delen av dagens ersättning minskas.

3. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på en anpassad ersättningsmodell som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov.

Motion Tandvård Centerpartiet Cecilia Andersson Barn och unga

Program
10 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024