Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

18-20. Anmälningar och valärenden

Regionfullmäktige 28 maj 2024

18. Anmälan av inkomna motioner (klockan 14:22)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

Motion av Maria Andersson (C) och AnnaSara Perslow (C) om att öka möjligheterna att ge blod i hela Västra Götaland.

Motion av Maria Kornevik Jakobsson © om barns (o)psykiska hälsa.

Motion av Peter Arvidsson (SD), Glenn Ottosson (SD) och Albin Gilbertsson (SD) om utveckling av lojalitetsprogram i Västtrafiks biljettsystem.

Motion av Peter Hermansson (M) angående miljö- och regionutvecklingsnämndens andel av projektfinansiering.

Motion av Micaela Kronberg (M) och Annelie Hastig (M) om utökade hembesöksprogram i områden med socioekonomiska

Utmaningar.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning

19. Anmälningsärenden (klockan 14:26)

Följande ärenden anmäls till regionfullmäktige:

1. Justering av revisionsplan för 2024

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen

20. Valärenden (klockan 14:26)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.

Inkomna motioner Val Peter Hermansson Utveckling Hälsa Regionstyrelsen Maria Andersson Peter Arvidsson Regionfullmäktige 2024 Albin Gilbertsson

Program
12 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024