Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Interpellation om ST-läkarutbildning

Regionfullmäktige 28 maj 2024

6. Interpellation av Tobias Björk (M) om ST-läkarutbildning inom allmänmedicin hos Närhälsan (klockan 14:54)

Tobias Björk (M) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) följande:

1. Vilka åtgärder vidtar Rödgrön ledning för att regionen ska få fler ST-läkare i allmänmedicin för att klara omställningen till nära vård?

2. Hur kommer regionen att stärka studierektorsfunktionens roll i att aktivt verka för en ökning av ST i allmänmedicin samt förbättrad handledning och digitalisering inom utbildningsområdet?

Interpellationssvar från Maria Adrell (V):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2697815?agendaItemId=333181

Interpellation Moderaterna Utbildning Allmänmedicin

Program
14 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024