Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation om underskott och vårdgaranti

Regionfullmäktige 28 maj 2024

5. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om underskott, fler anställda och ett större antal patienter som faller utanför vårdgarantin (klockan 11:20. Återupptas klockan 14:28)

Stefan Svensson (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

1. Vad är den rödgröna ledningens analys av den försämrade tillgängligheten inom specialistsjukvården?

2. Kvarstår löftet om en köfri vård under mandatperioden?

3. Är den rödgröna ledningen beredd att handla upp mer extern vård för att korta köerna?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2697815?agendaItemId=333179

Socialdemokraterna Interpellation Helén Eliasson Kristdemokraterna Tillgänglighet Stefan Svensson Specialiserad vård

Program
5 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024