Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Interpellation: Skärmtid för små barn

Regionfullmäktige 28 maj 2024

4. Interpellation av Pär Johnson (L) om rekommendationer om skärmtid för små barn (klockan 10:39)

Pär Johnson (L) frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

Hur har Barnläkarföreningens rekommendationer implementerats i VGR:s verksamheter?

Vilka initiativ avser du att ta för att införliva Barnläkarföreningens rekommendationer i VGR:s verksamheter?

Interpellationssvar från Carina Örgård (V):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2697815?agendaItemId=333161

Interpellation Carina Örgård Pär Johnson My Alnebratt Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Program
4 av 18
Publicerad
tisdag 28 maj 2024