Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Partistöd 2011-2014

Regionfullmäktige 21 september 2010

Grunderna för partistöd regleras i kommunallagen. Omfattningen och formerna för stödet beslutas av regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade fastställa reglerna för partistödet för 2011 – 2014 till ett fast belopp på 27,79 kronor per invånare samt att detta belopp räknas upp med tre procent årligen. För 2011 motsvarar det ett totalt anslag på drygt 43,6 miljoner kronor, som fördelas dels som fast belopp, dels per mandat.

Sjukvårdspartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Partistöd

Program
8 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010