Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om Karlsborgsbanan

Regionfullmäktige 21 september 2010

I en motion vill Birgitta Losman med flera (MP) att den regionala infrastrukturplanen lämna ett uppdrag åt regionutvecklingsnämnden att påbörja arbetet med att återuppta tågtrafiken på Karlsborgsbanan.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till Beredningsgruppen för regionutveckling som menar att Karlsborgsbanans framtid redan tidigare utretts och diskuterats och att man fattat beslut om nedläggning. Berörda kommuner och kommunalförbundet Skaraborg har tydligt deklarerat att man inte haft något emot detta beslut.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen.

Motion

Program
18 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010