Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kultur på recept i Västra Götaland

Regionfullmäktige 21 september 2010

Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska undersöka möjligheterna att genomföra ett pilotprojekt med kultur på recept i samverkan med lämpliga aktörer. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen och med hänvisning till ett yttrande från hälso- och sjukvårdsutskottet. I yttrandet slås fast att resultaten från studier inom området på andra håll i Sverige bör inväntas och utvärderas innan möjligheterna för ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen undersöks.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat ge regiondirektören i uppdrag att följa utvecklingen på området och återkomma med initiativ när resultaten från de pågående studierna är klara.

Miljöpartiet reserverade mot beslutet till förmån för motionen.

Kultur

Program
11 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010