Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Anmälan av inkomna motioner

Regionfullmäktige 21 september 2010

Fyra nya motioner har lämnats in till regionfullmäktige. Det är en från Karin Greenberg (C) om byråkrati runt kostnadsersättning förhindrar vård till europeiska patienter. En från Birgitta Losman (MP) om att ta bort förmånsbilarna för toppchefer och politiker i Västra Götalandsregionen. En motion från Roland Karlsson m.fl. (FP) om analys och utvärdering av NU-sjukvården. En från Magnus Berntsson (KD) om tillgänglig sjukvårdsrådgivning i hela regionen under hela dygnet. Samt en motion från Soili Brunberg m.fl. (MP) om att ta ansvar för kompetenta språk- och teckentolkar.

Inkomna motioner

Program
24 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010