Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inrättande av särskild canceravdelning för ungdomar och yngre vuxna

Regionfullmäktige 21 september 2010

Johnny Magnusson med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna att inrätta en särskild canceravdelning för ungdomar och yngre vuxna. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska bifallas. Regionstyrelsen föreslår fortsatt utredning inom ramen för den regionala cancerstrategin för att förbättra cancervården för ungdomar, yngre vuxna och deras anhöriga. Utredningen ska ske tillsammans med de verksamheter som idag vårdar de aktuella patienterna.

Motion

Program
16 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010