Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Låt Skene bli ett självständigt närsjukhus

Regionfullmäktige 21 september 2010

I en motion vill Johnny Magnusson m.fl. (M) och Monica Selin m.fl. (KD) att förutsättningarna för att ombilda Skene lasarett till en fristående enhet ska utredas.

Regionfullmäktige beslutade i enlighet med regionstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad. I beslutet hänvisas till det uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektören tidigare fått av hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda och stärka närsjukvården samt belysa lokalsjukhusens roll och uppdrag i framtiden.

Beslutet avgjordes genom votering. 90 biföll regionstyrelsens förslag, 54 röstade för bifall till motionen, 5 ledamöter avstod från att rösta.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. Även sjukvårdspartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Motion

Program
19 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010