Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att öka regionens konkurrenskraft inom kollektiva

Regionfullmäktige 21 september 2010

I en motion föreslår Birgitta Losman (MP) att Västra Götalandsregionen ska utreda förutsättningarna för en regional forsknings- och utvecklingsplattform för kollektiva transportlösningar.

Regionutvecklingsnämnden konstaterar i ett yttrande att det idag redan pågår utvecklingsarbete om hållbara transportlösningar inom programmet InMotion och att detta kan förstärkas med inriktning mot kollektiva lösningar. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Motion

Program
13 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010