Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Program för ungas inflytande och delaktighet

Regionfullmäktige 21 september 2010

Regionfullmäktige beslutade att anta Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet. Bakgrunden till programmets framtagande är en motion från Ulla-Britt Hagström (-) och tidigare beslut i regionfullmäktige.

Programmet riktar sig till ungdomar 13-25 år. I programmet finns tre mål. De säger att alla unga ska ha en reell möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över Västra Götalandsregionens verksamheter, att alla unga ska ha en reell möjlighet att kommunicera med Västra Götalandsregionens beslutsfattare och få återkoppling på sina förslag samt att alla unga ska ha en reell möjlighet att nå beslutsfattare och få tillgång till information om Västra Götalandsregionens verksamhet och beslutsgång genom strukturer där unga känner sig bekväma.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Program
10 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010