Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Införande av personalbil

Regionfullmäktige 21 september 2010

Regionfullmäktige beslutade att utreda ett system med så kallad personalbil för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Bilen ska vara en miljöbil som betalas genom avdrag på lönen. Förutsättningen för systemet är att det är kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen och att de anställda bara får välja att köra miljöbilar. Förslaget om personalbilar kommer från Conny Brännberg (KD) i en motion.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om avslag.

Program
22 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010