Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Översyn av antalet slutenvårdsplatser

Regionfullmäktige 21 september 2010

I en motion vill Marianne Nilsson m.fl. (KD) att en översyn görs av antalet slutenvårdsplatser. Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. I beslutet hänvisas till det uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektören tidigare fått av hälso- och sjukvårdsutskottet om framtidens hälso- och sjukvård, där en översyn av vårdplatserna ingår.

Motion

Program
20 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010