Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kompetensutveckling för all personal

Regionfullmäktige 21 september 2010

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att det i personalvision 2010 arbetas in en målsättning om att all personal ska ha ett kompetensutvecklingsprogram där regelbunden vidareutbildning ingår. Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad och hänvisade till att verksamheterna redan idag en gång om året ska redovisa måluppfyllelse för både individuella utvecklingsplaner och kompetensförsörjningsplaner.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Motion

Program
14 av 25
Publicerad
tisdag 21 september 2010

Regionfullmäktige 21 september 2010