Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Sammanträde med regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen i sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg, den 23 oktober 2012.

Kl 13.00: Utdelning av handikappidrottsstipendier

Kl 09.00

Sammanträdets öppnande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Frågestund

Interpellationer - Jonas Andersson (FP) om ledtider vid sjukhusens akutmottagningar - Jonas Andersson (FP) om arbetet med att uppfylla Kömiljardens kriterier under 2012

Delårsrapport augusti Västra Götalandsregionen

Förslag till riktlinjer inför beslut om lokalisering av administrativa funktioner inom Västra Götalandsregionen

Förslag till ny hyresmodell och ny investeringsmodell

Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015

Förslag till ökad ägarstyrning för Västra Götalandsregionens bolag

Införande av löneväxling till personalbil

Följdbeslut av beslut om ”Strategi med tillhörande förslag till åtgärder för hantering av vissa läkemedelsnära produkter”

Samverkansavtal med Region Halland om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun

Motion av Gunilla Levén (M) om att ta ett helhetsgrepp kring arbetet med FoU

Motion av Jonas Andersson (FP) om vårdval inom sjukgymnastik

Motion av Linnea Hultmark (C) om matlandet Västra Götaland

Motion av Gunilla Levén m.fl. (M) om att sätta Västra Götaland på den kulinariska världskartan

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Valärenden (utdelas vid mötet) - Valberedningens förslag till val - Valberedningen – ny ersättare för MP

Program
1 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012