Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kömiljardens kriterier

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Interpellationsdebatten fortsätter

interpellationsdebatten om akutmottagningar påbörjades under förmiddagen men avbröts av brandövning och lunch. Debatten fortsätter därför enligt reglerna sist på dagordningen efter att alla andra frågor är avgjorda.

- Jonas Andersson (FP) om ledtider vid sjukhusens akutmottagningar. Interpellationssvar

- Jonas Andersson (FP) om arbetet med att uppfylla Kömiljardens kriterier under 2012. Interpellationssvar

Interpellation Folkpartiet Jonas Andersson

Program
20 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012