Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Följdbeslut och Samverkansavtal

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

17.01 Egenavgifter för stomiprodukter tas bort

Regionfullmäktige beslutade att stomiprodukter ska hanteras utanför läkemedelsförmånssystemet vilket innebär att patientens egenavgift tas bort.

Beslutet är ett följd av ett tidigare beslut i regionstyrelsen om en strategi för hantering av vissa läkemedelsnära produkter inom stomi-, diabetes- och inkontinensbehandling. Produkterna hanteras idag av apoteken men i och med att apoteksmonopolet upphört planerar Västra Götalandsregionen nu för hur hanteringen ska skötas framöver. Upphandling och hantering av dessa produkter i egen regi, beräknas också sänka kostnaderna för Västra Götalandsregionen.

17.03 Samverkansavtal om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun

Samverkansavtalet om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun mellan Västtrafik AB och Hallandstrafiken AB behöver uppdateras med utgångspunkt i att Västra Götalandsregionen och Region Halland blev kollektivtrafikmyndigheter vid årsskiftet.

Regionfullmäktige godkände det nya samverkansavtalet och att kollektivtrafiknämndens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.

Västtrafik har sedan januari 1999 hand om kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun vilket regleras genom ett samverkansavtal mellan Hallandstrafiken AB och Västtrafik AB.

Program
14 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012