Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Fråga om vårdavtal mellan privatpraktiserande specialistläkare och hälso- och sjukvårdsnämnd Västra Skaraborg från Bertil Jonsson (M) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd Västra Skaraborg Claes-Göran Borg (V).

Fråga om tågtidtabeller för Dalsland från Gunnar Lindell (M) till ordförande i Västtrafik Leif Blomqvist (S).

Fråga om ökat antal varsel från Gunilla Levén (M) till ordförande i regionutvecklingsnämnden Birgitta Losman (MP).

Fråga om avsteg från regionfullmäktiges budget från Tord Magnusson (M) till regionstyrelsens ordförande. Frågan besvaras av kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S).

Fråga om rimliga pendlingsmöjligheter till och från Dalsland från Claes Åke Sörqvist (C) till ordförande i kollektivtrafiknämnden Ulrika Frick (MP).

Fråga om samlat program och taxa för livsstilsbedömningar från Ann-Christine Simonsson (C) till hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande Helen Eliasson (S).

Fråga om de offentligt drivna vårdcentralerna och konkurrensneutralitet från Jonas Andersson (FP) till ägarutskottets ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Fråga om fortsättning för arbetsmarknadsnoderna från Kristina Grapenholm (FP) till personalutskottets ordförande Sören Kviberg (V).

Fråga om stängningen av mottagningarna i Partille och Härryda från Marith Hesse (M) till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Evert Svenningsson (S).

Fråga om anslag till Göteborgs Operan och Göteborgs Symfoniker från Lars Nordström (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Fråga om vikten att följa regionfullmäktiges budgetbeslut från Henrik Ekelund (M) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Fråga om kulturutbudet i Mexico från Conny Brännberg (KD) till kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S).

Fråga om vem som fattar beslut om drift av vårdcentral i Angereds Närsjukhus från Helena Holmberg (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Fråga om regionfullmäktiges ställningstagande i frågan om E20:s utbyggnad från Mikael Wendt (FP) till regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Västtrafik Vänsterpartiet Budget Göteborgsoperan Folkpartiet Frågestund Alex Bergström Moderaterna Jonas Andersson Kristdemokraterna Centerpartiet E20 Kristina Grapenholm Marith Hesse Conny Brännberg Claes-Göran Borg Ulrika Frick Birgitta Losman Lars Nordström Gunilla Levén Sören Kviberg Ann-Christine Simonsson Helena Holmberg Henrik Ekelund

Program
3 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012