Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionala kulturplan 2013-2015

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Västra Götalands regionala kulturplan för åren 2013-2015.

Kulturplanen visar den kulturpolitiska riktningen i Västra Götaland för den kommande treårsperioden. Planen fungerar också som underlag i förhandlingen om statens ekonomiska bidrag till den regionala kulturverksamheten. Kulturplanen är en del av den så kallade Samverkansmodellen vars tanke är att flytta beslutsfattande inom kulturområdet från staten till regionen samtidigt som de nationella kulturpolitiska målen inkluderas.

I anslutning till beslutet om kulturplanen begärdes votering om ett tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna. Fullmäktige avslog tilläggsyrkandet. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Läs mer om kulturplanen i pressmeddelandet från regionstyrelsen

Program
12 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012