Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om matlandet Västra Götaland

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Linnea Hultmark (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen utformar en strategi för Matlandet Västra Götaland i samarbete med näringslivet. Hultmark vill även att Matlandet Västra Götaland blir ett signum för de måltider som serveras i Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Inom Västra Götalandsregionen pågår redan idag arbeten med samma inriktning som motionen ger uttryck för. Bland annat medfinansierar regionutvecklingsnämnden en treårig västsvensk kraftsamling inom livsmedel och hälsa. Nämnden har även påbörjat en handlingsplan, tillsammans med näringslivet, för livsmedel/gröna näringar. Genom Västsvenska Turistrådet arbetar Västra Götalandsregionen även med kvalitetssäkringsprogrammet Västsvensk Mersmak och varumärket ”Smaka på Västsverige”. Även inom Västra Götalandsregionen pågår arbeten i motionens inriktning, bland annat inom den pilotverksamhet för måltider på sjukhusen som drivs av Regionservice.

Beslutet avgjordes genom votering med rösterna 74 mot 71 till förmån för regionstyrelsens förslag.

Motion Votering Centerpartiet

Program
16 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012