Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Arbetet med FoU och vårdval inom sjukgymnastik

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

17.06 Motion om helhetsgrepp kring arbetet med FoU besvarad

Gunilla Levén (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta ett helhetsgrepp på Forskning och Utveckling (FoU) och ta fram ett övergripande FoU- och innovationsprogram, strategier och handlingsprogram för strategiska forskningsområden inom Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad. Styrelsen anser att Västra Götalandsregionen redan tagit fram flera strategier, handlingsprogram och satsningar som verkar i motionens riktning. Dessutom ska Västra Götalandsregionen under 2012 ta fram handlingsprogram för viktiga områden för Västra Götalands konkurrenskraft och attraktivitet. Även nya tillväxtprogram/strategier ska tas fram för perioden 2013-2020 och FoU är en viktig del i dessa.

17.13 Bifall till motion om vårdval inom sjukgymnastik

I en motion föreslår Jonas Andersson (FP) att Västra Götalandsregionen ska införa ett vårdvalssystem för sjukgymnastik.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade tidigare i år att ta fram ett förslag till vårdvalsmodell för sjukgymnastik och arbetsterapi och styrelsen anser därför att motionens syfte har uppnåtts.

Motion Folkpartiet Moderaterna Vårdval Jonas Andersson Gunilla Levén

Program
15 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012