Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

VG på den kulinariska världskartan

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Motion att sätta Västra Götaland på den kulinariska världskartan bifallen

Gunilla Levén m.fl. (M) föreslår i en motion att regionen tar initiativ till att stärka och synliggöra livsmedelsindustrin i Västra Götaland genom ett lokalt och regionalt samarbete mellan livsmedelsproducenter, landsbygdens aktörer, kommunerna, turismnäringens aktörer och Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Motionärerna föreslår även att Västra Götalandsregionen, i samverkan med andra berörda aktörer, ska arbeta fram ett program för bättre förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft inom livsmedelsnäringen i Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Beslutet avgjordes genom votering med rösterna 73 för regionstyrelsens förslag och 76 för att bifalla motionen.

Motion Votering Moderaterna Gunilla Levén

Program
17 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012