Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ägarstyrning och löneväxling

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

16.13 Ägardirektiv för Västra Götalandsregionens bolag

Som ett komplement till Västra Götalandsregionens övergripande bolagspolicy fastställde regionfullmäktige ägardirektiv för regionens sju bolag, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Sahlgrenska International Care AB, Västsvenska Turistrådet AB och Västtrafik AB.

Syftet med ägardirektiven är förbättra styrningen över regionbolagen genom att komplettera den övergripande bolagspolicyn med specifika styrdirektiv för varje organisation.

17.00 Inga personalbilar för Västra Götalandsregionens anställda

Det blir inga personalbilar för Västra Götalandsregionens anställda. Det beslutade regionfullmäktige. Bakgrunden till förslaget om personalbil är en fullmäktigemotion från kristdemokraten Conny Brännberg om att regionstyrelsen ska utreda om det är möjligt att genom så kallad löneväxling införa personalbil för de regionanställda. Enligt Brännberg är personalbilar en uppskattad personalförmån och skulle bidra till ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla miljöbilar till en lägre kostnad än om de anställda själva köper en miljöbil. Betalningen skulle ske genom bruttolöneavdrag och vara kostnadsneutralt för Västra Götalandsregionen.

Beslutet avgjordes genom votering 81 för och 67 mot regionstyrelsens förslag.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Program
13 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012