Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förslag till ny hyres- och investeringsmodell

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Regionfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till ny investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell för Västra Götalandsregionen från 2013. Regionfullmäktige beslutade även att fastighetsnämnden från och med 2013 ska hantera alla parkeringsfrågor vid Västra Götalandsregionens fastigheter. Dessutom fattade fullmäktige beslut om hur övergången till de nya modellerna ska gå till och finansieras.

Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

Program
11 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012