Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Fortsättning

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

14.20 Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat räddas av engångseffekter

Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat för årets första åtta månader visar ett plus på drygt 1,1 miljarder, jämfört med budget.

Även årsprognosen för Västra Götalandsregionen har förbättrats markant jämfört med budget, från ett underskott på 560 miljoner till ett överskott på 400 miljoner. Läget har påverkats av flera faktorer. Dels beräknas skatteintäkterna bli 450 miljoner kronor högre eftersom Sverige hittills klarat sig bra genom den europeiska konjunktursvackan, dels påverkas årsresultatet av en återbetalning av ett engångsbelopp för avtalsförsäkringar på 560 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapporten. Fullmäktige beslutade dessutom om att satsa 50 miljoner ytterligare på tillgänglighet till vården under 2013.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsen

Delårsrapport augusti 2012

Program
9 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012