Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inkomna motioner och valärenden

Regionfullmäktige 23 oktober 2012

Fem motioner inlämnade, Regionfullmäktige beslutade att sända följande motioner för beredning av regionstyrelsen.

Monica Selin (KD) om mottagningar för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa.

Monica Selin (KD) om att införa flexibla nattstopp i kollektivtrafiken.

Marit Hesse (M) och Anders G Högmark (M) om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Samhall.

Eva-Lott Gram (KD) om att förbättra eftervården vid förlossning.

Martin Andreasson (M) om ny informationsmiljö i hälso- och sjukvården.

Inkomna motioner

Program
18 av 20
Publicerad
tisdag 23 oktober 2012