Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar, fortsättning

Regionfullmäktige 25 november 2014

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 25 november i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.15 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan

Kl 09.30 Sammanträdet startar

Kl 13.00 Utdelning av regionens jämställdhetspris och folkhälsostipendium

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärenden

Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

Diarienummer RS 3-2014

Frågestund

Interpellationer

- Heikki Klaavuiemi (SD) om ekologisk mat

  Diarienummer RS 3342-2014

- Kurt Karlsson (SD) om handläggningen av personer som saknar ID-handlingar vid läkarbesök

  Diarienummer RS 3343-2014

Delårsrapport augusti 2014 Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 12-2014 (separat tryck)

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Diarienummer RS 16-2014

Mindre justeringar av politiska organisationen

Diarienummer RS 691-2012

Förslag till reglementen

Diarienummer RS 691-2012

Reglemente för partistöd

Diarienummer RS 1073-2014

Försäljning av fastigheten Skara Muséet 1 – Skara Länsmuseum

Diarienummer RS 2766-2014

Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Diarienummer RS 767-2011

Tolkförmedling Väst, ny förbundsordning

Diarienummer RS 1203-2013

Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden

Diarienummer RS 444-2010

Arkivmyndighet för stiftelsen Västergötlands museum

Diarienummer RS 2538-2013

Avhändande av allmänna handlingar i samband med sammanslagning av folkhögskolor vid årsskiftet 2014/2015

Diarienummer RS 2876-2014

Överlämnande av allmänna handlingar i samband med inrättandet av en hälso- och sjukvårdsstyrelse vid årsskiftet 2014/2015

Diarienummer RS 3259-2014

Motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner

Diarienummer RS 139-2014

Motion av Birgitta Losman (MP) med flera: Ta pågatågseffekten till Västra Götaland

Diarienummer RS 698-2014

Motion av Marith Hesse (M) och Annika Tännström (M) om inrättande av diagnostiskt centrum

Diarienummer RS 674-2014

Motion av Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V),

Kan vi exportera sötvatten?

Diarienummer RS 2003-2013

Motion av Daniel Rondslätt (SD) om Torpabron och E45

Diarienummer RS 1988-2014

Anmälan av inkomna motioner

Anmälningsärenden

Diarienummer RS 40-2014

Valärenden (utdelas vid mötet)

- Valberedningens förslag till val

Diarienummer RS 3-2014

Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
2 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014