Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Regionfullmäktige 25 november 2014

23. Valärenden - val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser

Regionfullmäktige beslutade om ledamöter och ersättare till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser samt VGRs representation i samverkansnämnder, stiftelser och bolag med flera.

Valberedningens förslag publiceras här med reservation för redaktionella felaktigheter. Protokoll över valet publiceras i och med regionfullmäktiges protokolls justering den 2 december.

Listan med val till nämnder och styrelser

Helén Eliasson (S) vice ordförande i regionstyrelsen från årskiftet

Gert- Inge Andersson (S) vice ordförande i regionstyrelsen avsade sig sitt uppdrag från och med den 31/12 2014. Från första januari valdes till vice ordförande för regionstyrelsen Helén Eliasson (S), till ordinarie ledamot Lena Hult (S) och till ersättare i regionstyrelsen Jim Aleberg (S).

24. Eventuellt fortsättning interpellationer

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014