Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sammanträdets öppnande

Regionfullmäktige 25 november 2014

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum: 2 december klockan 09.00

Program
4 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014