Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: Kan vi exportera sötvatten

Regionfullmäktige 25 november 2014

19. Yttrande över motion av Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V): Kan vi exportera sötvatten?

Leif Blomqvist (S), Birgitta Losman (MP) och Sören Kviberg (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om det finns möjlighet exportera sötvatten från Vänern. 

Regionfullmäktige beslutade att anse att motionen är besvarad eftersom det finns juridiska hinder för VGR som myndighet att själv utreda frågan och exportera vatten. Fullmäktige beslutade dock att regionutvecklingsnämnden ska undersöka om det finns intresse bland övriga parter inom det så kallade Vänersamarbetet att tillsammans utreda möjligheterna för export av sötvatten.

Beslut enligt förslag

Program
17 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014