Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion: Ta pågatågseffekten till Västra Götaland

Regionfullmäktige 25 november 2014

17. Yttrande över motion av Birgitta Losman (MP) med flera: Ta pågatågseffekten till Västra Götaland

Miljöpartisterna Birgitta Losman, Ulrika Frick, Helen Persgren, Göran Larsson och Staffan Falk föreslår i en motion att den så kallade Pågatågseffekten ska tas till Västra Götaland. I Skåne har tågförbindelserna mellan större orter kompletterats med pendeltåg som även stannar i de mindre byarna och på så sätt knyter samman de mindre orterna med de större.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att kollektivtrafiknämnden, i dialog med kommunerna och Västtrafik AB, ska komplettera regionens tågstrategi för att uppnå motsvarande effekt i Västra Götaland.

Belutet avgjordes genom votering. 75 ledamöter röstade för regionstyrelsens förslag om bifall till motionen, 72 ledamöter för regionkansliets förslag om besvarande av motionen.

Beslut enligt förslag

Votering

Program
15 av 19
Publicerad
tisdag 25 november 2014